Pages

Ads 468x60px

ÖRNEK İŞ ANALİZ FORMU VE GÖREV TANIMI

İnsan kaynaklarının işe alım, eğitim, kariyer planlama gibi pek çok fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için öncelikle tüm bu çalışmalara temel oluşturacak iş analizi ve görev tanımı çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Burada Görev tanımı hazırlanması ve işe alım süreçleri için basit düzeyde çalışma gerektiren bir uygulama örneği vereceğim. Yalnız unutmamak gerekir ki ileride başka süreçlerde kurulacak veya revize edilecekse bu öngörülere göre kapsamlı bir çalışma yapılması iş/zaman ve emek tasarrufu sağlar.

İŞ ANALİZİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA NOTLARI

ABC firmasına ait yapılan iş analiz çalışmalarının amacı Görev Tanımlarının revize edilmesidir.
1.    
       ÖN İNCELEME - İK Uzmanının yapılan iş ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması amacıyla aşağıdaki dokümanları inclemesi faydalı olacaktır. 
·         Organizasyon Şeması
·         (Varsa)Daha önce hazırlanmış Görev Tanımları
·         Departman bazlı personel listesi
·         (Varsa ) İş akış şemaları
·         İş talimatları
2.       İŞ ANALİZ FORMLARININ DOLDURTULMASI- Aynı işi yapan birden fazla personel olan durumunda aynı işi yapan en az 3 personele iş analiz formu doldurtulmalıdır. İş analiz formlarına ek olarak çalışanların kıdemleri, daha önceki iş deneyimleri, eğitimleri ..vb. bilgilerin de edinilmesi amacıyla bilgi güncelleme formları da doldurtulabilir.
3.       GÖZLEM – Ön inceleme sonrası yapılan iş yerinde gözlemlenmeli ve işi yapan personelden iş akış şemaları üzerinden ayrıntılı bilgi alınmalıdır. Bu süreçte iş akış şemalarındaki (iş süreçlerindeki) değişikliklerde de yapılabilir. 
4.       GÖREV TANIMLARININ OLUŞTURULMASI- Bu aşamada masa başı çalışma yapılacaktır. İş analiz formları, doküman incelemesi ve saha çalışması çerçevesinde GT hazırlanır. Eksik olan alanlarla ilgili gerekirse personelle veya üst yöneticisi ile görüşme yapılmalıdır. 
5.       ÜST YÖNETİCİ KONTROLÜ VE ONAYI- Hazırlanan GT ilgili unvanın üst unvanda bulunan yöneticilerine iletilerek görüş alınmalı ve geri bildirimler doğrultusunda GT revize edilmelidir. 
6.       DEKLERASYON – Hazırlanan, İK Müdürü ve üst yöneticiler tarafından onaylanan GT ilgili unvanda çalışan personele deklare edilmali ve bir nüshaları personele verilmelidir. Sonraki aşamada işe başlayan her personele diğer dokümanlarla birlikte GT nın da birer nüshası teslim edilmelidir.

ÇALIŞMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
·         İş analiz formlarını dolduran personel (sorularda açıklama olmasına rağmen), formları bu işi yapabilecek ortalama personelin sahip olması gereken eğitim, deneyim ..vb. gibi nitelikleri değil kendi eğitim, deneyim, y.dil bilgisi.. vb. özelliklerini düşünerek doldurabilir. Burada İK uzmanının bu değerlendirmeyi yapması GT na yaptığı incelemelere göre müdahale etmesi gerekebilir. 
·         Formu dolduran personel ana görevi olmayan, iş arkadaşının görevine olan ve ara sıra yaptığı işleri de iş analiz formuna yazabilir.
·         Formu dolduran personel çalışma ortamında hali hazırda herkesin yapması gereken görevleri de iş analiz formuna yazabilmektedir. (örn: Bilgi İşlem Direktörünün; masasını temiz ve düzenli tutmayı görevi olarak yazması gibi.)

(Güncelleme; Aldığım bazı geri bildirimlerde örnek iş analiz formunun 20 kişilik üretim firmalarında bile uygulanmak istendiğini hatta olduğu gibi uygulanmak istendiğini öğrendim. İş analizi süreci zaman alıcı bir iştir tüm İK çalışmalarında çalışanların iş akışlarını aksatmamak ve hedefe uygun verimli çalışmalar yapmak oldukça önemlidir. Ayrıca yapılan çalışmaların amacı İK çalışıyor imajı vermekten çok belirlenen bir hedefe ulaşarak işletmenin etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunmak olmalıdır. Bu nedenle iş analizi çalışmaları yapılmadan önce amaç ve zaman önceden belirlendikten sonra ekteki örnek form bu amaca uygun revize edilmelidir.  20 kişilik ufak bir üretim firmasında özellikle de  çalışanların eğitim seviyeleri Lise altıysa 5 sayfalık bir iş analizi formunu onlara doldurtmak İK nın çalışmalarının sorgulanmasına kadar gidecek acemice bir hareket olur. )

Örnek İş Analiz Formu

Örnek Görev Tanımı

       Bu konuda desteğe ihtiyaç duymanız halinde aşağıdaki irtibat bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz
    E-mail - sevgisonger@gmail.com
    Tel- 05336303676

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

 

Sample text

Sample Text

Sample Text